Застосування препарату Кокарніт у пацієнтів після ендопротезування тазостегнового та колінного суглобів

Автори: Корж М.О., Філіпенко А.А., Леонтьева Ф.С., Туляков В.О., Бондаренко С.Є.

ДУ «Інститут патології хребта і суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків


Резюме

У статті наведено результати клінічних досліджень ефективності препарату Кокарніт у пацієнтів після ендопротезування великих суглобів.

Показано, що у хворих, які отримували препарат Кокарніт у післяопераційному періоді, спостерігалося зниження кількості скарг на загальносоматичний стан.

Препарат Кокарніт позитивно оцінювався з боку хворих, значущих побічних реакцій, що послужили причиною відміни препарату, не було відзначено.

При прийомі препарату Кокарніт велика частка досліджених лабораторних показників (вміст глюкози, β-ліпопротеїнів, сумарних хондроїтинсульфатів, ТБК-продуктів (малонового діальдегіду), активність аспартатамінотрансферази, лужної фосфатази і γ-глутамілтранспептідази), показники клінічного аналізу крові і лейкоцитарні індекси під час спостереження не мали вірогідних відмінностей від таких в осіб контрольної групи, що підтверджує добру переносимість указаного препарату.

Застосування препарату Кокарніт у складі схеми лікування пацієнтів після ендопротезування великих суглобів призводило до зниження вмісту холестерину, глікопротеїнів, ТБК-продуктів (малонового діальдегіду), активності аланінамінотрансферази, що вказує на нормалізуючий вплив зазначеного препарату на основні види обміну речовин.

Ключові слова: Кокарніт, біохімія, клінічні дослідження.

Завантажити статтю у форматі PDF (Ru)

Аренда яхты