Використання Медотиліну і Елфунату в гострий і підгострий період ішемічного інсульту

Автори: Смоланка В.І.(1), Орос М.М.(1), Луц В.В.(2), Яцинін Р.Ю.(1)

(1) Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
(2) Мукачівська центральна районна лікарня, Мукачева, Україна


Резюме

Стаття присвячена питанню адекватної супутньої терапії у гострий та підгострий період ішемічного інсульту. Зокрема, акцентовано увагу на медикаментах із вмістом холіну та представлено дослідження препарату Медотилін – препарат холіну альфосцерату, який має центральну холіноміметичну дію. Не менш важливу роль відведено препарату Елфунат – етилметилгідроксипіридину сукцінат, який є мембранопротектором та інгібітором вільнорадикального окислення. Доведено актуальність статті, показано потенційні точки застосування зазначених препаратів, та наведено дані з попередніх досліджень, що підтверджують їх ефективність.

Ключові слова: ішемічний інсульт, холіну альфосцерат, лікування, Елфунат, Медотилін.

Завантажити статтю у форматі PDF (Ru)

Аренда яхты