Політика інтегрованої системи менеджменту

Відповідно до поточних вимог GMP і політики інтегрованої системи менеджменту, що включає стандарти:

  • ISO 9001:2015 Система менеджменту якості
  • ISO 14001:2015 Система екологічного менеджменту
  • ISO 45001:2018 Систем менеджменту охорони здоров’я і забезпечення безпеки праці
  • ISO 13485-2017 Виробів медичні – Системи менеджменту якості

Компанія WORLD MEDICINE здійснює розробку і виробництво якісних, ефективних і безпечних продуктів, відстежує новітні тенденції у фармацевтичному секторі в цілях забезпечення стійкої якості в рамках законодавства і національних і міжнародних систем якості, що діють у Туреччині і інших країнах присутності компанії.

Кожен співробітник компанії WORLD MEDICINE виконує свою роботу відповідно до стратегій вживаної в компанії інтегрованої системи менеджменту і середовища організації, поточних вимог GMP, законодавчих актів, що регулюють обіг медичних виробів, національними і міжнародними стандартами по виробництву і забезпеченню якості продукції, а також Регламентом ЄС про медичні вироби 93/43/eec – 2017/745 (MDD-MDR), усвідомлюючи свою відповідальність за забезпечення гарантії якості продукції, а також безпеки і задоволення пацієнтів і споживачів.

Обираючи якісно-орієнтований підхід, сумісно з виконанням вимог GMP ми виконуємо вимоги прийнятою нами інтегрованої системи менеджменту і законодавчих актів, регулюючих обіг медичних виробів. Всі процеси, від постачання сировини і розробки продукту до дистрибуції і маркетингу продукції, виконуються в рамках концепції якості.

Ми усвідомлюємо значущість тих, що є у нас людських, природних, матеріально-технічних і фінансових ресурсів і забезпечуємо їх найбільш ефективне і продуктивне використання, управління і розвиток.

Разом з ефективним і продуктивним використанням природних ресурсів ми контролюємо міру впливу нашої діяльності на довкілля і здійснюємо заходи щодо запобігання забрудненню.

В охороні праці і техніці безпеки запобігання виробничим травмам із застосуванням превентивного підходу є нашим базовим пріоритетом.

WORLD MEDICINE забезпечує контроль виконання вимог GMP, законодавчих актів, регулюючих обіг медичних виробів і інтегрованої системи менеджменту при проведенні внутрішніх і зовнішніх інспекцій і бере за мету безперервне вдосконалення шляхом регулярних перевірок.