Політика інформаційної безпеки

World Medicine прагне стати лідером у фармацевтичному секторі і ставить своїм завданням забезпечення інформаційної безпеки і безперервності обслуговування.

C усвідомленням своєї відповідальності за повне дотримання угод, що укладаються з іншими сторонами, а також всіх законодавчих вимог в рамках надання якісних і постійних послуг компанія перейшла на міжнародний стандарт ISO 27001 Система управління інформаційною безпекою.

Основними завданнями World Medicine в рамках політики інформаційної безпеки є:

  • Управління процесами аналізу ризиків, пов’язаних з інформаційною безпекою;
  • Збереження конфіденційності, цілісності та доступності всіх інформаційних ресурсів;
  • Дотримання всіх законодавчих вимог і угод, що укладаються з третіми сторонами по інформаційній безпеці;
  • Вживання необхідних заходів в цілях забезпечення безперервності бізнес-процесів і відновлення роботи системи в разі збою у встановлений термін;
  • Проведення регулярних тренінгів з метою підвищити обізнаність з питань інформаційної безпеки і завдяки цьому звести до мінімуму випадки порушення інформаційної безпеки, а також мінімізувати потенційний збиток за рахунок координованих дій, якщо такі порушення матимуть місце;
  • Забезпечення постійного поліпшення Системи управління інформаційної інформаційною безпекою;
  • Зміцнення корпоративної репутації і захист цінності нашої торгівельної марки в очах наших співробітників, клієнтів, постачальників і суспільства.

Вище керівництво World Medicine гарантує виконання всіх необхідних заходів по забезпеченню, контролю, перевірці, профілактиці і вдосконаленню у сфері інформаційної безпеки.