Сучасний погляд на проблему залізодефіцитних станів у дівчаток в пубертатний період

О.В. Кучер, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ


Залізодефіцитні стани є однією з актуальних проблем підліткового віку. У генезі дефіциту заліза бере участь низка факторів, властивих пубертатному періоду: прискорені темпи розвитку, становлення оваріально-менструального циклу, ендокринні та метаболічні дисфункції. Тривалий дефіцит заліза призводить до зниження ефективності еритропоезу, порушення диференціювання еритроїдних клітин, зниження гемоглобіноутворення. У разі невирішеної проблеми у дівчаток у підлітковому віці дефіцит заліза у репродуктивний період може надавати негативний вплив на перебіг гестаційного процесу, пологів, стан плода та новонародженого у майбутньої мами. Актуальним є комплексний підхід до лікування і профілактики залізодефіцитних станів у дівчаток-підлітків, використання залізовмісних препаратів, збагачених вітамінами і мікроелементами.

Мета дослідження

Вивчення ефективності корекції залізодефіцитної анемії (ЗДА) у дівчаток-підлітків препаратом Ферсінол-З, що представляє унікальний терапевтичний комплекс сульфату заліза, сульфату цинку, вітамінів групи В1, В2, В6, В9, С і РР.

Матеріали та методи

Під амбулаторним наглядом перебували 62 пацієнтки віком 12–17 років з діагнозом ЗДА (основна група). Діагноз встановлювали на підставі результатів клінічних (наявність анемічного і сідеропенічного синдромів) та лабораторних методів дослідження. У контрольну групу увійшли 30 дівчаток-підлітків аналогічного віку без анемічного синдрому.

Результати

Результати оцінювання клінічної симптоматики через 6 тиж вживання препарату Ферсінол-3 засвідчили, що у всіх дівчат із ЗДА була відсутня блідість шкірних покривів, куповано астеноневротичний синдром, відзначали редукцію проявів епітеліального синдрому. Через 3 тиж вживання препарату рівень гемоглобіну виявився вірогідно вище вихідних даних (119,02±1,27 г/л, порівняно з 99,89±1,08 г/л; р <0,001), а через 6 тиж вживання препарату досяг вікової норми. Підвищення рівня гемоглобіну за 6 тиж вживання препарату становило 21,16±0,99 г/л. Через 6 тиж застосування препарату Фер-ністол-3 у пацієнтів із ЗДА відзначали позитивну динаміку рівня феритину у сироватці крові порівняно з ініціальним рівнем (28,36±0,52 нг/л проти 10,02±0,28 нг/л; р<0,001). Під час застосування препарату Ферсінол-3 побічних ефектів не відзначено.

Заключення

Проведені дослідження встановили високу терапевтичну ефективність, добру переносимість і безпеку препарату Ферсінол-3, що дає підставу широко його використовувати для корекції залізодефіцитних станів у дівчаток у пубертатний період. Використання у педіатричній практиці препарату Ферсінол-3 буде сприяти, разом із поповненням дефіциту заліза, відновленню балансу життєво-важливих мікроелементів і вітамінів, нормалізації фізіологічних процесів у різних органах і системах організму, що росте.

Ключові слова: залізодефіцитна анемія, дівчатка-підлітки, гемоглобін, MCV, MCH, феритин, ефективність терапії, Ферсінол-3.

Завантажити статтю в форматі PDF (Ru)

Аренда яхты