Патогенетичні і терапевтичні аспекти застосування препарату Мускомед при вертеброгенних м’язово-тонічних синдромах

Автори: Міщенко Т.С.1, Міщенко В.М. 1, Куфтеріна Н.С.2

1 ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків, Україна
2 Харківський національний медичний університет, м.Харків, Україна


Резюме

Проведено відкрите клінічне дослідження з вивчення ефективності та переносимості лікарського засобу Мускомед виробництва компанії World Medicine у пацієнтів з м’язово-тонічними синдромами. Препарат Мускомед містить активну речовину тіоколхікозид, напівсинтетичний міорелаксант, що отримується з натурального глікозиду колхікозиду. Справляє міорелаксуючу дію. Знижує або усуває м’язові спазми, зумовлені впливом з боку центральної нервової системи.

Мета дослідження

Оцінити ефективність і переносимість препарату Мускомед виробництва компанії World Medicine у пацієнтів з м’язово-тонічними синдромами.

Завдання дослідження

Вивчити терапевтичну ефективність препарату Мускомед, його вплив на вираженість м’язово-тонічного синдрому; вивчити переносимість та можливі побічні явища досліджуваного препарату; порівняти терапевтичний ефект препарату Мускомед і препарату Толперіл-Здоров’я при лікуванні м’язово-тонічного синдрому.

Об’єкт дослідження

60 пацієнтів обох статей у віці від 18 до 65 років з м’язово-тонічними синдромами, які перебували на стаціонарному та/або амбулаторному лікуванні у відділенні судинної патології головного мозку ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України». Залежно від одержуваної терапії всі пацієнти були розділені на 2 рівні групи: 1-ша — 30 осіб, які отримували Мускомед 2 мл 2 рази на добу в/м протягом 5 днів на тлі загальноприйнятої стандартної терапії; 2-га — 30 осіб, які отримували Толперіл-Здоров’я 1 мл 2 рази на добу на тлі загальноприйнятої стандартної терапії.

Методи обстеження

Загальноклінічні, клініко-неврологічне та ней ропсихологічне дослідження з використанням шкал (проба Шобера, опитувальник Роланда — Морріса, візуальна аналогова шкала, госпітальна шкала тривоги і депресії, Мак-Гілловський больовий опитувальник, опитувальник якості життя EuroQOL 5D), інструментальні (рентгенографія, магнітно-резонансна томографія), біохімічні, клініколабораторні, статистичні.

Результати й обговорення

Результати проведеного дослідження дозволили зробити висновок, що препарат Мускомед справляє досить виражений терапевтичний вплив на м’язово-тонічні синдроми, зручний у використанні, а також призводить до поліпшення фізичного благополуччя, підвищення працездатності та якості життя пацієнтів.

Ключові слова: м’язово-тонічні синдроми, вертеброгенні больові синдроми, Мускомед, лікування, міорелаксанти.

Завантажити статтю у форматі PDF (Ru)

Аренда яхты