Обгрунтування застосування урсодезоксихолевої кислоти в лікуванні неалкогольного стеатогепатиту

Автори: Н. Б. Губергріц, Н. В. Бєляєва, Г. М. Лукашевич, П. Г. Фоменко, А. В. Юр’єва, Донецький національний медичний університет, Україна


У статті наведено короткі епідеміологічні дані щодо неалкогольної жирової хвороби печінки і неалкогольного стеатогепатиту, підкреслена небезпека стеатогепатиту, при прогресуванні якого можливий розвиток гепатоцелюлярної карциноми. Детально проаналізовані властивості урсодезоксихолевої кислоти, які є підставою для її застосування при лікуванні неалкогольного стеатогепатиту: цитопротекторні, антиоксидантні, антифібротичні, вплив на апоптоз тощо. Автори виклали результати основних доказових досліджень, що демонструють ефективність урсодезоксихолевої кислоти та її комбінацій з іншими препаратами у лікуванні неалкогольного стеатогепатиту.

Ключові слова: неалкогольний стеатогепатит, лікування, урсодезоксихолева кислота, фізіологічні ефекти, доказова база

Завантажити статтю у форматі PDF (Ru)

Аренда яхты