Здоров'я - багатство, яким ми ділимось з Вами.

Поповнення в портфелі психоневрологічних препаратів рослинного походження

Портфель компанії «World Medicine» поповнився життєво необхідними препаратами неврологічного напрямку: Елфунат (Етілметілгідроксіпірідіна сукцинат), Медотилін (Холіну альфосцерат), Мускомед (Тіоколхікозід), Сертофен (декскетопрофен).

Елфунат (Етілметілгідроксіпірідіна сукцинат) - антиоксидант, антигіпоксант і нейропротектор з широким спектром терапевтичної дії. Елфунат володіє багатовекторною протекцією - усуває мітохондріальну дисфункцію в умовах гіпоксії, захищає мозок і печінку, зменшує токсичне навантаження, володіє кардіопротекторною дією. Завдяки своєму механізму дії і широкого спектру фармакологічних ефектів, Елфунат впливає на основні ланки патогенезу різних захворювань, пов'язаних з процесами вільно-радикального окислення.

Медотилін (Холіну альфосцерат) - нейропротектор, що забезпечує корекцію холінергічної недостатності. Механізм дії Медотиліна спрямований на різні патофізіологічні процеси пошкодження головного мозку. Медотилін позитивно впливає на пізнавальні здібності і пам'ять, покращує кровообіг в тканинах судин головного мозку, а також стимулює метаболічні процеси, приводячи тим самим до відновлення свідомості після травматичних уражень мозку.

Мускомед (Тіоколхікозід) -єдиний тіоколхікозід в Україні - міорелаксант центральної дії для додаткового короткострокового полегшення хворобливих контрактур м'язів. Мускомед володіє міорелаксуючою, протизапальною, аналгетичною і анестезуючою дією і мінімальними побічними ефектами. На відміну від інших міорелаксантів Мускомед не робить курареподібного впливу, не пригнічує дихання і серцево-судинну систему.

Сертофен (декскетопрофен) -нестероїдний протизапальний засіб, що володіє потужним аналгетичним ефектом, для дуже швидкого і максимально повного усунення помірноим або вираженим болем. Тривалість знеболюючого ефекту становить до 8 годин. Швидке всмоктування, короткий період напіввиведення, сприятливий профіль безпеки і переносимості обґрунтовують широке клінічне застосування препарату Сертофен у всіх вікових групах для лікування гострого болю і терапії хронічних больових синдромів в період загострення.