Метаболічний синдром: стан проблеми і підходи до терапії

Автори: В. П. Шипулін, А. В. Неверовський, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ


Резюме

Висвітлено сучасні уявлення про епідеміологію, підходи до діагностики і тактики ведення пацієнтів з метаболічним синдромом (МС). Показано, що включення урсодезоксихолевої кислоти («Холудексан») до комплексної терапії всіх компонентів МС є ефективним та доцільним. Раціональне використання урсодезоксихолевої кислоти («Холудексан») при лікуванні МС дасть змогу знизити ризик розвитку атеросклерозу, серцево-судинних катастроф та цукрового діабету 2 типу, запобігти побічній дії статинів, розвитку і прогресуванню неалкогольної жирової хвороби печінки та неалкогольного стеатогепатиту, а також знизити фінансові витрати на лікування МС та його ускладнень.

Ключові слова: метаболічний синдром, дисліпідемія, інсулінорезистентність, урсодезоксихолева кислота, «Холудексан».

Завантажте статтю у форматі PDF (Ru)

Аренда яхты