Лабораторія інновацій

Ми, Компанія World Medicine, створили новий відділ під назвою «Лабораторія інновацій», спрямований на гарантування стабільної якості виробленої нами продукції на основі стандартів якості та виконання всеосяжних аналізів із застосуванням пашів інноваційної точки зору.

У нашій інноваційній лабораторії ми виконуємо аналізи із забезпеченням більшої повноти та надійності за допомогою пристроїв

 • LC-MS/MS
 • LC-QTOF
 • GC-MS
 • ICP-MS

Нашою найвищою метою є внесення свого вкладу до ціннісних аспектів нашої країни шляхом проведення новаторських перетворень.

На основі запитів компетентних органів та організацій виконуються нижчезазначені та багато інших видів досліджень:

 • Аналіз екстрагованих/вилуговлюваних речовин на взаємодію лікарського засобу з первинним пакувальним матеріалом
 • Аналіз домішок нітрозамінів для активної речовини та готового продукту
 • Аналіз елементних домішок
 • Визначення характеристик домішок

Agilent 6470 QQQ
LC-MS/MS

 • Швидкість повного сканування до 12500 DA/сек
 • Надшвидка швидкість отримання MRM та зміна полярності іонів
 • Полегшення розробки методів за допомогою динамічного MRM
 • Надійна статистика іонів з фіксованим часом циклу та, як наслідок, висока повторюваність вимірювань площі піку
 • Забезпечення неперевершеної точності поділу стандартних потоків за допомогою технології Jet Stream навіть на рівні фемтограм та вище
 • Сумісність із широким спектром джерел іонізації
 • Завдяки ЕSІ, AJS, АРСІ, багатомодовим джерелам нової технології HPLC-Çİğ, надійні та надточні можливості розрахунку для невеликих зразків
 • Автоматична оптимізація передачі іонів, фрагментуючої енергії та енергії зіткнення як для однозарядних молекул, так і багатозарядних пептидів, за допомогою програмного забезпечення MassHunter MS Optimizer
 • За допомогою гексапольного колізійного осередку забезпечення оперативного та надінформативного мультианалізу навіть за дуже короткий час витримки, при якому визначення перехресних спотворень не є можливим

Agilent 6546
LC-QTOF

 • Точність вимірювання маси з високою роздільною здатністю та точністю до 4 десяткових знаків навіть на рівні фемтограм
 • Мінімальна роздільна здатність З0 000 і роздільна здатність понад 60 000 для великих мас, незалежно від швидкості збору даних або обсягів
 • Підтримка швидкості збору даних та дозволу в режимі МS 3 Гц та режимах МS/МS до 30 Гц
 • Надійна ідентифікація/розпізнавання сполук за рахунок мінімізації хибних спрацьовувань завдяки точному виміру ізотопного відношення
 • Наявність ряду персональних баз даних з’єднань та бібліотек (РСDL), включаючи пестициди, ветеринарні препарати, забруднювачі води, мікотоксини, екстраговані та речовини, що вилуговуються

Agilent 5977В
GC-MS

 • Максимальне збільшення кількості іонів, що генеруються за допомогою високоефективного іонного джерела (HES)
 • Підвищена чутливість (у 10-кратному розмірі) та межі виявлення до 1,5 fg IDL
 • 10-кратне зниження необхідності кількості зразків
 • Збереження цілісності зразка від входу газу-носія до детектора за допомогою розчинів Inert Flow Path
 • Природозберігаючі функції, такі як режими сну/неспання, спрямовані на економію витрати електрики, газу-носія та інших ресурсів
 • Зведення до мінімуму експлуатаційних витрат та витрат на транспортування за рахунок зниження кількості матеріалу для зберігання, підготовки та утилізації у 10 разів

Agilent 7800
ICP-MS

 • Плановий/поточний аналіз металів
 • Аналіз зразків, що містять до 3% загальної розчиненої твердої речовини (TDS), без розведення, завдяки унікальній технології High Matrix Input (HMI)
 • Можливість точного вимірювання високоматричних зразків без необхідності калібрування стандартів з підбором матриці
 • Надання точних даних з ефективним усуненням перешкод
 • Якість даних з інтегрованою системою введення проб (ISIS 3) та автосемплером SPS 4
 • Ортогональна детекторна система з широким динамічним діапазоном (ODS), що дозволяє спростити методологію для виконання прямого аналізу елементів з концентрацією від 1000 ppm до менш ppt за один прогін

Наші послуги з аналізу не обмежуються рамками нашої компанії. Послуги, що надаються, також можуть бути затребуваними для інших компаній, лабораторій і т.д., які потребують проведення таких аналізів.

Аренда яхты