Комбінація препаратів Левоксимед і Секнідокс в лікуванні запальних захворювань органів малого тазу (ЗЗОМТ)

Автор: О.М. Носенко, Одеський національний медичний університет


Мета дослідження

Вивчення клінічної ефективності та переносимості перорального вживання комбінації препаратів Левоксимед і Секнідокс при неускладнених формах ЗЗОМТ.

Матеріали та методи

У дослідження були включені 30 пацієнток репродуктивного віку з неускладненими формами ЗЗОМТ і 30 умовно гінекологічно здорових жінок. Терапію ЗЗОМТ проводили Левоксимедом протягом 14 днів по 500 мг на добу у поєднанні із Секнідоксом – 2 пігулки (2,0 г) одноразово. Оцінювали клінічні показники, ерадикацію збудників, переносимість препаратів і їхню безпеку.

Результати

Проведене лікування привело до елімінації больового синдрому у 96,67% пацієнток; дизуричних явищ – у 46,67%; патологічних виділень зі статевих шляхів – у 86,67%; субфебрильної температури – у 36,67%. Після проведеного лікування відбулася повна ерадикація облігатних патогенів та елімінація умовно_патогенних мікроорганізмів в діагностично значущих кількостях. Переносимість комбінації препаратів Левоксимед і Секнідокс була визнана відмінною у 76,67%, доброю – у 16,67%, задовільною – у 6,67% пацієнток.

Заключення

Висока клінічна ефективність, розширений спектр антимікробної активності сінергідних препаратів, відмінна переносимість та безпека дозволяють рекомендувати комбінацію Левоксимеду і Секнідоксу для емпіричної терапії неускладнених форм ЗЗОМТ в амбулаторних умовах.

Ключові слова: запальні захворювання органів малого таза, Левоксимед, Секнідокс, клінічна ефективність, ерадикація інфекційного агента, переносимість, безпека.

Завантажити статтю у форматі PDF (Ru)

Аренда яхты