Ефективність консервативного лікування пацієнтів із віковою дегенерацією макули та заднього полюса препаратом Слезавіт

Автори: Н. В. Коновалова, д. м. н., Н. І. Храменко, к. м. н., О. В. Гузун, к. м. н.

ДУ «Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України», м. Одеса


У представленому дослідженні проведено аналіз морфометричних та функціональних змін зорового аналізатора у групі хворих на ВДМ з відносно раннім виявленим процесом та досить високими зоровими функціями. При незначно вираженому порушенні архітектоніки за даними ОКТ помітно знижується активність насамперед фотопічної аферентної системи як найбільш чутливого компонента зорового аналізатора, що різко реагує на різні порушення трофіки.

Комплексне лікування, що включає протиішемічні, антиоксидантні та вітамінні агенти, є патогенетично спрямованим, що покращує трофіку сітківки. Включення в комплексне лікування хворих з дегенерацією макули та заднього полюса препаратів із лютеїном та зеаксантином має позитивний вплив на функціональний стан сітківки.

Метою нашого дослідження було визначення ефективності консервативного лікування та стабілізації зорових функцій у хворих на дегенерацію макули та заднього полюса, які отримували препарат Слезавіт.

Завантажити статтю в форматі PDF (Ru)

Аренда яхты